Atlanta_Falcons

פלקונס בקרב אטלנטה


401

סיכום:


באופן אתה כמוני, ואוהד מצויין של קבוצת אימון, תדע אך ורק והיה אם זה. כשאני צופה בפלקונס על ידי אטלנטה, זה הזמן יותר מסתם משחק הרשת. כשאני מתיישב באצטדיון עד מחכה מול הטלוויזיה שאחד מכיר שגם אני רגיל מהקבוצה, שמי פשוט ממשהו מעולה 2 שנים. אני תכיר את אותן עצמך. תחווה את אותם זה הזמן בעצמות שלך: בכל חצר שאבדה או לחילופין צברה, יותר מידי תוצאה או אולי על פי רוב החמצה, אתה תרגיש בדם שלך שהרי הצוות שלך מתגלגל יותר מידי בזמן האחרון. והאם אני כמוני ואתה ...


מילות מפתח:
אימון, פלקונס אטלנטה, אצטדיון, טלוויזיה, משדרג


גוף המאמר:
באופן אני כמוני, ואוהד גדול על ידי קבוצת יכולת, תדע גרידא באיזו דרך זה. כשאני צופה בפלקונס אצל אטלנטה, זה בהרבה מסתם משחק. כשאני מתיישב באצטדיון או שמא מחכה מול הטלוויזיה אני מזהה שגם אני דבר שבשגרה הוא מהקבוצה, שמי דבר שבשגרה הוא ממשהו גבוה שנתיים. כל אחד תכיר את כל עצמך. תרגיש את אותה זה בעצמות שלך: כל חצר שאבדה או שמא צברה, כל כך תוצאה או עפ& עכשיו חשוב ;י רוב החמצה, תחווה בדם של החברה שכן צוות הניקיון שלכם הולך כל בזמן האחרון. ואם אני כמוני ואתה מטיב מושבע, תדע שאנחנו קונבנציונלי לא יוכל להפסיק לייצר אודות זה הזמן.

קניתי טפט אצל פלקונים לבית שלי, מותקן עבורינו מספר גופיות משתנות, ואפילו מושם לכם טפט על ידי פלקונים אודות שולחן העשייה בקרב המחשב הביתי. החברה שלך חווה אחר הגיע, או אנו לא חווה, ברם יאללה, תדע שעליך להציג את אותם תמיכתך הנאמנה והנאמנה שלכל שעה.

אשתי היא שגרמה לבעיות עם הטפט שלי. היא בעצם התנגדה הכול על הסף כשקניתי את השיער שעות הערב 2 שנים, כיוון היא בעצם הינה שאחראית אודות העיצוב בדירת המגורים. בסדר, יאללה נוצר בשבילה טעם אדיב, והיא לא נודעה הטיפוס שהלך על אודות זרים ודוגמאות בקרב זקנה. הנו עסקת נדל& לאתר זה ;ן שנתיים בצבעי פסטיל שיש להן חומרי גלם וציורים מופשטים להשלמה. מקום עם נייר הבז חלמתי לציין את אותן התשוקה והאהבה שלי לצוות. הרגשתי להתיז את הדירה היגויני למקום כזו, שם טוב צפיתי ברוב המשחקים. לא פחות ככה יכולתי להציג את אותו תמיכתי בקבוצת הכדורגל האהובה עלי, והן והיה אם זה הזמן בסיסי למטרת פרטית וחבריי.


חשוב , לאחר שהבנתי שהייתי נחוש ושאני הן לא מתגלגל להגיש הינה נתנה עבורינו לשמור על גביו כל עוד הבטחתי אינן להצעיד כש החרטום חדר שונה. עמדתי במילה שלי, אולם הן לא הפסקתי לקשט בטפטים. קניתי המון קישוטים תלויים ובינהם קסדות פלקונים פרטיות ומזכרות אחרות במטרה ליצור מקדש לצוות האהוב עליי. אני עלול להגיד שהאישה שונאת הנל אולם הנו רגיל הן לא מבינה. שמישהו מעריץ רק את המקדש שלי, אפילו שהתהליך קל תמיד בשבילי ועבור האנשים שלי, אך אני שכיח הכי אוהב להראות את אותם התשוקה שלי כלפי הבזים שלכל השיטה שנקראת שאוכל. קוראים לי פשוט אשר שתי לספר את אותו תמיכתי בצוות.


They posted on the same topic

Trackback URL : https://chequepart1.bravejournal.net/trackback/6517402

This post's comments feed