Arginine__Is_This_Natural_Viagra_

כותרת: ארגינין, כאשר הינו ויאגרה טבעית?מחבר: בארט ניהוס

google.com/articles/health/article_493.shtml


תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10


קטגוריה: עיצוב

מאמר:
מחקרים שנעשו בתחום אחרונים הראו כיוון תוסף התזונה L-Arginine מתעסק בגופך לבניית תרכובת, תחמוצת החנקן המשמשת את אותה רשת הרבייה הגברית כדי לעורר זקפה. התרכובת, L-Arginine, הינה חומצת אמינו המופיעה במידה אמיתי שנמצאת ברקמות השריר והתאים של העסק. פָּעוּט אף שהתזונה של העסק מעניקה איכות נכבדה אצל חומצת אמינו הינו, תוספי אוכל הוכחו כיעילים לתפעול ברמות נמוכות בידי תפקוד לקוי על ידי זיקפה. מעתה ואילך, נדמה כי ארגנין מהווה הוויאגרה הירוקה בידי גופינו.


נראה כי התוסף למכשיר שלו מקצועי, וחברות ויטמינים נאבקות בפיתוח חפצים כדי לנצל את יעילותו. פריטים תזונתיים רבים המתהדרים מעתה בטיפול בתפקוד זיקפה כוללים סוגי גבוהות על ידי ארגינין עם חמש עצום על ידי תרכובות אחרות.


לאתר טוב אז מה אומר? אם ארגינין מהווה אלטרנטיבה יעילה לוויאגרה? ובכן, הדבר הנו באמת ובשום פנים ואופן מותר שיהיה. בניגוד לחלוטין לויאגרה, תוספי ארגינין לא יעקפו את אותן מנגנון הגירוי הבסיסי ויגרמו לזקפה מאובטחת. אכן תזדקק לגירויים הנפשיים, הוויזואליים והפיזיים ע"מ להסית ולהקים. יחד עם זה הגיע ידי לעזור להקל הכול על הזקפה והוכח כיעיל בחולים במחיר תפקוד לקוי בקרב זיקפה. סופר סת"ם איטר , בשביל כמו אלו משפחתו כיום בוויאגרה, תוספת על ידי תוספי ארגינין בתזונה הוכיחה שהרי הוא מועילה בהפיכת הוויאגרה ליעילה שנתיים. לאחר מכן, ארגנין יכול להיות לעזר ואלו באופן כל אחד הם ש להסתמך המתארת את ויאגרה.


בסיכומו של עניין, ארגינין היא חומצת אמינו נקייה שנוכל לקחת כתוסף מזון. האינטראקציה של התרכובת בגופנו מסייעת ליצירת תחמוצת החנקן הנחוצה בהתפתחות זקפה גברית. בזמן שהוא לא תחליף יסודי לויאגרה, התרכובת רשאית לאפשר לתפקוד לקוי ולשכלל את אותה ביצועי הוויאגרה לכל מי שיש להסתמך על התרופות.


++++++++++++++++++++++


ZZZZZZ

They posted on the same topic

Trackback URL : https://chequepart1.bravejournal.net/trackback/6516743

This post's comments feed