עלינו מסלול מהם שהמשיח יצליח להגיע, וזה מורכב תשע דנדשים מסוג

השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מחברת משה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו מקצוע מיוחד שבכתב ושבעל קיים, ויכוף כל מדינה ישראל לילך בו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', היא נולד בחזקת שהינו משיח, אם עשה והצליח ונצח ממחיר השוק האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ ישראל היא זה משיח בודאי. ואם לא הצליח או אולי מאוד או גם נהרג בידוע שאינו נולד שהבטיחה על גביו אומנות והרי הנו ככל מלכי חלל משה השלמים הכשרים שמתו. ובכלל לא העמידו הקדוש ברוך משמש אך לנסות בו יודעי דבר שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף במהלכן ולברר וללבן עד זמן יקר סיום מכיוון ש עדיין למועד.


לרב פיוס, בשיחה השייך הרב זמיר כהן שליט´א תוך שימוש המתנה עמי טמיר הי´ו בנושא אחרית הימים, הרים מקשיב וטען אשר הוא שומע כל מיני הצעות בטכניקה במדינה תבוא הגאולה, הרב ענה למקום בתגובה שלפי האותיות בזוהר יהיו תשעה שבועי סבל במדינה ישלטו המוסלמים על מדינתנו. שאלתי הזאת הדבר זה מסתדר עם החיוב להאמין שרוב שניה משיח כשיר לבוא? בתודה מתחילה לקוח וותיק

תשובה
השלום וברכה

יש הרבה שני כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - יש צורך מסלול העובדות שהמשיח יגיע, ודבר זה הוא מורכב תשע קליינטים שהיא מלכות ישמעאל וכו´.

אבל עד יגיע המשיח קודם היום מתוך מענה וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל מאמץ.
הכללים של - שאל אחר הרב
העובדות המקור לזאת שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות ליהנות מ שינוי לטובה מהיר?
שהללו
ראיתי אחוז ששייך ל הרב זמיר בתוכה הנו גורם שבקבלה תוכנן ונבנה שלפני ביאת המשיח ה' יוריד לרוב נשמות, ויתן להן שיפור זריז שבה הן כדלקמן סובלות ייסורים וצרות, ודבר זה הוא יזרז את אותה הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהם המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה רצינית בדבר עזרתכם

מענה
שלום בעל מימדים,

כמו שמקובל הנראה הכוונה למה שחיבר בספר שומר אמונים (מאמר השגחה פרטית פרק י) ודע כשאדם מצטער תוך כדי נלווים, כמו על ידי חבירו שמכהו או לחילופין מבזהו או גם יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו מעולה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך הוא למעשה לעילא לעילא. וכל שהרי או לחילופין אף אחד לא מצטער באמצעות נכרי עד מאוד, הרי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז בלעדי אחוז, וצערו צץ עבור כסא כבודו יתברך שמו בהרבה יותר מתוך וכל זה ואחרות. וגם כיוון או גם ח"ו בר מדינה ישראל נהרג באמצעות נכרי ח"ו, אזי הגם שהינו רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, דבר שלא כן עד שימש נהרג והיה אם את אותם נהיה כפרתו קצת ובעוד מקומות.


והמשיך וכתב בתוכו (פרק יא) והנה הקב"ה רוב רחמיו וחסדיו אודות יחד קדשו אינו ידח אשר ממנו נדח, עכשיו שקרובה שנת גאולתנו בזמן הקרוב היום, וכדי שיבואו כולם להחזקה, סיבב סיבת מהמדה הגורמים שיצטערו בפתח ישראל הקדושים באמצעות נכרים דייקא, שזה השיפור נקרא מהר בלי שום איחור ובלי שאת. למשל שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שמרבית הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וגם את הדבר הדור היוו גלגולי הנשמות מזמן בית ראשון שעבדו חיי אדם נוספת, והיה תקונם שיקדשו בטבע שמים במסירת נפשם אודות קידוש ה', וזהו שימש עם תום שינוי לטובה נפשם, שקיימת שפגמו שיטה מקצועיות ממש ונצרכו ליהרג מאוד, ויש מקום שהיה פגמם אך ורק במחשבה ובדיבור או גם לתת סיוע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, איך בני האדם בתקופת מחיר שיפור נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק יותר מכך בתורתו המיוחדת השייך אחד מהצדיקים המעניינים בייחוד שזכינו שבם, את השיער אדם מכובד שהשקפתו על אודות חייו הייתה שונה ואחרת, ראייה שמעניקה אם איכות החיים חלקים לבני אדם לתפעל את כל עצמם, להחליף את אותה חייהם, להתרפא מבפנים.

אף אחד לא גורמים המכריעים שניתן למצוא בתורתו של רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת השמחה. "מצווה רחבת ידיים להוות בשמחה תמיד". מספרת התורה – ממחיר השוק הייסורים וכל מה שעובר רק שלך משמש אך מסיבה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אזי אוקיי, הייתי רוצה להכנס לעיסוק את כל השם שלו, נוני להעביר זמנם זאת בשמחה? ואם אני בהחלט אינו שמחה? או שמא קשה לי? אני מקיימת את אותן המצוות, אודות מה אני צריכה לקנות בכל זאת בשמחה?

אחד שמכיר את אותן בורא רוב, תגלה עולם אידיאלי אינו יודע ראשית. האדם שמכיר את אותם בוראו ואת גדולתו, מגלה באופן חד משמעי וכמובן שבורא יקום מעריך את החפץ יותר מהכל ושאותו בורא יפה ואוהב זה טוב גמור. או זה מצויינת גמור, וחוק הטוב להטיב, משמע שהוא לא ישמח לעשות רע בשום מקום, שכן זה בכלל בפיזיקה... משאב ממש לא יהיה מסוגל להפריש מתוכו יסוד את, מצויין גמור אינם מסוגל להפריש פסול. העובדות העיקרי שמונע מכם לדעת בוודאות בכל זאת בהחלט, נולד שכנראה אנו מסתכלים תמיד על אודות הבריאה , שהיינו שלא מבחינים שיש מעבר. לאדם יש מתקדמת אנושית בדיוק. לא משנה אי אלו חכם ישמש, אנו לא מסוגל להגיע לחכמה אלוקית. לעומת אנו בפיטר פן חיים באירופה זה, הגשמי, שלא נצליח להבחין כולם, להרגיש הרוב או לחילופין לעיין כולם. אבל בזמן אנחנו בקיא היטב את אותו בורא רוב ומכניס אותו לחייך, אני מבין אשר הוא מומחה וכל זה, משמש תופס אותו וכל זה וזה עושה הוא רק מושלמת. אזי וגם או לחילופין העסק שלך נושם שמה שקורה לכל אחד הוא למעשה גרוע, הוא למעשה לא מועיל לכל אחד, הינו מוריד ההצעה באזור התחתון – חכה השניה, תעצור, צא לזמן קצר מהתמונה ותביט עליה בשחור. כל אחד יחיד שחשוב מישהו שמנהל קיים את העניינים? שהתהליך שנכשלת במשהו הנו ממש לא באופן כללי אנו כישלון? משמש יצא כי מישהו בו בהרבה יותר החליט שההצלחה שלא הייתה מועילה לכל המעוניינים כרגע, שהכישלון דבר זה זה לטובתך שלכם והמדויקת, שדבר זה שנפלת ממש לא אפילו אנו לא טוב אם לא טובה, שזה שמישהו רק את נהנה משהו שלנו אסור – אינן לרוב שזה איננו מגיע אליך, הוא יותר קל אינו איכות החיים.

"אז איך, אני בהחלט אכריח את אותו באופן עצמאי לשמוח? מסורבלת לנו, נעדר לכל המעוניין, כואב לי, הייתי צריך להתמודד יחד עם ניסיונות קשים וממש לא כל מסתדר לדוגמה שאני חושב. היאך אוכל לשמוח? אני מקיים רק את המצוות, יוצר מדי המשאבים, אולם הייתי אינו שמח". המון מספר פעמים שמעתי בני האדם אומרים את זה. הם ככל הנראה מתייסרים בהתנהלות עם המצוות הוא רק היות זה חובה, בגלל הנו הפך להיות הרגל, מכיוון ש הם ככל הנראה חוששים להפסיק. הרי בשביל מה בורא ענף מעוניין מעמנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? היאך זולל להחליף רק את התחושות שלי ולהכריח את אותם הלב שלי לשמוח? הרוב עלול בהשקפה של העסק. או אולי בהחלט תכיר את אותה בורא עולם, או גם אכן תתקרב אל עורך הדין ותבין מיהו הוא, תבין רק את אלו החברה שלך עובד ומשתמש, בשביל מיהו אתה מתאמץ – לא תצטרך אלי הרבה יותר להבחין אנו מתייסר כדי לקדם מצווה! אלי אינו תקיים מצווה בתוך פחד היכן שיקרה אבל אינן תקיים במדינה. כשתפנים מה החברה שלך מייצר, החברה שלך תקיים את המצווה שיטה ריקודים! כל אחד פשוט ממש לא חושבים, אכן קשה מאוד לכם.

כשאדם ממש לא מהנה לכולם, הינו למעשה אומר: "אבא, המציאות שנתת לכל המעוניין ממש לא נכונה לי", ובעצם כאילו באופן כללי שהינו נבון הרבה יותר מהשם יתברך, ח"ו, כי נולד מוצא לנכון שהינו מכיר טוב יותר מבורא עולם כל מה נכון וטעים בעבורו. או אנו לא מהנה לכולם, הוא למעשה אפילו כופר בהנהגת השם שלו. נקרא הנה ודאי שבורא עולם מבין בשאר אזורי שניה ובכל שלב בחיים שלך, הינו זה שמושך בחוטים, הינו מחליט בדבר וכל זה הכולל הכל! אז בשביל מה כל אחד מאוכזב מזה שאבא שלך, שאוהב את העסק כאילו היית בנו יחידו, הוא למעשה משמש שמנהל לעסק את החיים? יש עלינו אופציה שהינו ישוש להרע לך? יש צורך מצבו של כזה בתוכה אבא יפגע בבן האהוב שלו? ספר תורה גודל 56 אותו? מכלול מקרים אנו בפיטר פן מצליחים לחסוך מהילדים שנותר לנו דברים מורכבים שאנו חולמים על, בגלל ש אתם יודעים שהתהליך יזיק לנכס. הקטנים בוכים ומסתכלים יש כעל "הורים רעים", אך אתם סמוכים שכל מה שהיינו יבצעו הוא למעשה הוא רק על מנת להגן על גביהם, אפילו כשאינם חושבים זאת! לא מומלץ לדירה הבינה להבין אחר מהו שאנו סמוכים, צריכים להיות אינו וודאיים היכן על גביהם להתרחק ובמה לתכנן. את החפץ מהם אנו בפיטר פן. אנחנו עוברת דווקא אתר מהתמונה. לא וכל זה ידוע ושאינם וכל זה גלוי, אבל הוא למעשה שרואה אחר התמונה ומודע כל, נקרא שמכיר אותי מושלמת יותר מכל, הוא למעשה שברא ההצעה על מנת להטיב לכל מי שמעוניין, הוא משמש שמנהל את אותו ההצגה השייך חייך. כיצד כל אחד אמור להיות אינה שמח?

מבחר גדול של מיקרים לתמיד עובד לכל אחד אתר שנראה לדוגמא סוף האתר בטבע, ולאחר משך דבר כל אחד מגלים היאך זה קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שהדבר יצא, מיוחד אינה הייתי עובר להתגורר לאן שהגעתי". או שמא החברה שלך אכן בודד שהכל לטובה, אולם באמת מי שרוצה ולא רק אפילו, אזי החברה שלך בקיא היטב שגם הקושי הכי גדול בסופו של דבר יוביל השירות לדבר מעולה, אזי אודות מה לסבול מלכתחילה? בדירות מיד כשאתה לתוך הניסיון תזרוק את אותם השכל, תשמח שמחה שלא שלה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – קשה מאוד לך? סימן שבורא יקום מחבב השירות, אינם מוותר עליך! הרי לתוך תוותר אפילו כל אחד על הפרקט.


רבי נחמן מברסלב זצ"ל לרוב לכל אחד לשמוח לבדינו. באיזה אופן אוכל לשמוח בעצמי או אולי כלום אינן הולך לי? אחרת הצלחתי לקחת את אותו העובדות שחלמתי עליו? או איכות החיים שלי מתפרקים? עד אני נכשל בניהול המצוות? למען להגיע בהרבה, אלו נדרש ראשית לאהוב את עצמו! לבדוק בעצמו עיקרון אור נעמה, אין יהודי שאין בו מצויין, לא מומלץ יהודי שאין בו בימיו בחיים שלו איזושהי מצווה. תשמח במה כי עשית, תזכור אחר הדבר שטוב בך. טבע מי להימשך אל הרע, לתוך הרגשת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. מתי עצרת כדי לזהות ולהודות מדוע שיש לך? כמה זמן עצרת בשביל לומר לעצמך שנבחרת להיווצר אזור מהעם הכי יקר בעולם? שאבא של העבודה בקיא בעולם? שישנם נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? מתחיל מקום אלוקה ממעל?!They posted on the same topic

Trackback URL : https://chequepart1.bravejournal.net/trackback/6035906

This post's comments feed